HUR DRIVS EN HUSQVARNA MOTORSÅG?

Sågen drivs med hjälp av energi i någon form. Det vanligaste för en något mindre maskin är att den drivs på el. När det gäller eldrivna motorsågar finns det två olika alternativ. Antingen så laddar man ett batteri som sitter i maskinen och kan arbeta utan att ha en sladd i kopplad. Men det finns fortfarande de trädgårdsmaskiner som kräver att man har sladden inkopplad hela tiden. Idag har dock den maskintypen minskat och det har kommit nya lösningar. För de kraftigare sågarna så krävs det ofta att dom drivs på bensin eller diesel. Då sitter det en tank precis i anslutning till maskinens motor. Tanken brukar vara av en mindre typ och man tankar den med vanlig bensin eller diesel.

Vilket bränsle till motorsåg?

Det är viktigt att man väljer rätt typ av bränsle till sin motorsåg, annars riskerar man att den går sönder. Till de flesta av Husqvarnas motorsågar rekommenderas blyfri bensin av bra kvalitét av 89 oktan. Genom att använda bränsle med mindre än 89 oktan kan spikning förekomma. Motorns temperatur ökar och kan skapa svåra skador på motorn. Läs på om just din motorsåg och vad för rekommendationer som gäller för den.

MOTORSÅGENS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Som tidigare nämnt är det vanligaste användningsområdet trädgårdar för privatpersoner. Men det finns även personer som arbetar med skogsröjning och skogsavverkning. Då använder man sig av betydligt större maskiner än de som vi är vana vid att se privatpersoner arbeta med när de underhåller sin trädgård. Vidare finns det även sågar som används för att kapa plankor på byggen. Den gemensamma nämnaren för alla motorsågar är precis som namnet antyder, att de drivs av någon form av motor.

Hur stark motorsåg behöver man?

Det finns flera faktorer som spelar in för hur stark motorsåg man behöver. Först och främst beror det på om du ska ha en eldriven eller bensindriven motorsåg. Eldrivna fungerar bättre för enklare uppgifter i trädgården. Du behöver också ta i beaktning hur hårt materialet är som du ska såga i. Att såga igenom hårda träslag kräver en starkare och kraftfullare motorsåg.

Är du nybörjare när det kommer till motorsågar så är det bättre att börja med en som inte är så kraftfull. Detta blir mycket säkrare för dig och din omgivning. Behöver du hjälp med hur stark motorsåg som passar just dig så får du gärna fråga oss.

SÄKERHETEN HOS HUSQVARNA MOTORSÅGAR

Dagens trädgårdsmaskiner och sågar har blivit betydligt säkrare än vad de var förr i tiden när tekniken var helt ny. Idag är de flesta maskiner byggda så att händerna och armarna är skyddade från att komma i kontakt med skärbladen om man använder maskinen på rätt sätt. Det skickas även med instruktioner för hur man bör hantera maskinen och vad man ska tänka på när man använder den. Maskiner som drivs av el och där man behöver ha en sladd inkopplad bör vara inkopplade i en jordfelsbrytare. Om man på något sätt skulle råka såga eller klippa av sladden är man då skyddad från att elektriciteten sprider sig.

Måste man ha körkort för motorsåg?

Det är krav på motorsågskörkort för den som använder motorsåg i sitt yrke, samt för de som arbetar på sin egen mark. Vi rekommenderar alltid att man har tagit motorsågskörkort innan man börjar använda sin motorsåg, då säkerheten alltid är viktigast.

Hur ska man förvara en motorsåg?

Att förvara sin motorsåg på rätt sätt gör så att motorsågen håller längre och presterar bättre. Du förvarar din motorsåg på följande sätt:

  • Tanken ska tömmas på bränsle.
  • Montera av svärdet och kedjan, samt rengör dessa delar noggrant.
  • Förvara motorsågen torrt och på en plats med god ventilation
  • Motorsågen ska inte ligga i direkt solljus
  • Förvara den på ett säkert ställe som inga obehöriga eller barn har tillgång till
Hur mycket utsläpp har motorsågen?

För att värna om miljön så vill man använda en motorsåg med så lite utsläpp som möjligt. Det finns även riktlinjer som ska följas. De flesta gammla motorsågar klara inte dessa utsläppsmål. Att ha en ny och fräsch motorsåg hjälper dig värna om miljön.

Underhåll motorsågen för säkrare användning

Se till att din nya motorsåg är up-to-date och inte har några fel, innan du använder den.

Behöver du mer hjälp finns Husqvarnas motorsågs-köp-guide att läsa här.

Fler produktkategorier